театар.претстава

Фотографии : КЛЕОПАТРА – 25 години уметничка дејност на Александра Мијалкова

Клеопатра – најмистериозна жена на античкиот свет, легендарна освојувачка на срцата, љубовница на Цезар и Марко Антонио, последна владетелка на Египет – повеќе од две илјади години ги инспирира поетите, сликарите, композиторите и режисерите. Нејзиниот лик бил повеќе пати пресоздаван во сите видови на уметност, а денес ние повторно се свртуваме кон историјата на прекрасната и таинствената Клеопатра. повеќе >>
Евгениј Онегин, МОБ

  Познатата приказна на Пушкин за неостварената љубов која Чајковски ја доведува до ново ниво со своите жестоки, срастени ноти. Диригент: Саша Николовски-Ѓумар повеќе >>

Световите во „Црвената соба“
По либрето на Сашо Димоски   Либретото за современиот балет „Црвената соба“, според Шубертовиот „Гудачки квартет бр. 14“, има своја предлошка насловена „Смртта и девојката“. Поаѓајќи од постоечкиот мотив, кој има свои бројни сценски постановки, па дури и екранизација, фабулата на приказната добива свое проширување: Смртта, која копнее по љубов и единство доаѓа меѓу луѓето и се заљубува во Пророкот, па оттргнувајќи го од сите негови повеќе >>

ЈОВ ВО ДРАМСКИ ТЕАТАР
МАКЕДОНСКА ТЕАТАРСКА СЦЕНА -  П Р Е М И Е Р А БИТОЛЧАНИ СО „ЈОВ“ НА ВЕНКО АНДОНОВСКИ  ВО  ДРАМСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ   Најновата премиера во оваа година во Драмски театар – Скопје изведена по драмскиот текст на Венко Андоновски  - се' попродуктивниот македонски драмски автор, овој пат помина преку соработката со режисерот Сашо Миленковски но и со повеќе >>

Лица без маски: Собуј ги чевлите - Хумористична приказна за едно тажно време-невреме
Кон „Собуј ги чевлите/Take those shoes off“, Лудум, лудум театар и Кинозоик агенција, Србија „Собуј ги чевлите“ или „Take those shoes off“ е трагикомедија, која покрај мотото, на деветтиот Интернационален театарски фестивал „Лица без маски“, „Остани стабилен...“, вртливо се прекршува и паѓа пред очите на публиката. Тоа е приказ на бескрајната бркотница сочинета од конотирана граѓа која ги подава рацете кон денотативниот свет. повеќе >>

Писма од Балканот
Гостување на театарот „Поен“ од Корзика, Франција СЦЕНИ ЗА ВОЕНИТЕ СТРАДАЊА Со својата безгранична можност за претставување на недобројните вистински или имагинарни настани на просторот на нешто што од секогаш се нарекувало сцена, театарот со својата исконска магичност претставувајќи или покажувајќи го животот во сите негови појавни облици, одново и одново ја потврдува својата проверена неуништивост/вечно траење – не криејќи го при повеќе >>

А. Каренина на 21 век – во Битола
М А К Е Д О Н С К А    Т Е А Т А Р С К А    С Ц Е Н А  -     ПРЕМИЕРА :  Н Т Б   Праизведбата и воопшто првото поставување на текст од еминентниот  македонски романсиер и драмски писател –Венко Андоновски, го донесе на сцената на НТБ  најдобриот драмски текст во неговата респектабилна драматуршка библиографија, која досега ја чинат десеттина неодминливи дела во современата македонска повеќе >>

Праизведба на Ждрело од Жанина Мирчевска
Со драмско-поетски јазик иманентен пред се за надреализмот како израз близок на повеќето уметности (но и врз почетните идеи на анти/драмата или авангардната драма од 19 и 20 век) – Жанина Мирчевска, авторката на „ЖДРЕЛО“ – претставничка на помладата генерација  драмски писатели и една од малубројните успешни,  меѓу мноштвото машки претставници на  македонската драматуршка школа) вешто и инвентивно, се зафаќа со означување на повеќе >>

Флуидната драматика на денот
Драмата на секојдневието  - во најобичниот човечки живот е неизбежно и постојано присутна.Таа го следи животот до степен на законитост, судбински-и тогаш кога привидно,земните човечкиденови и неговиот живот протекуваат,минуваат без некои позначајни драматични случувања.Всушност, иако некои човечки животи -  и според  авторката на „видениот“  текст „ДЕНОВИ БЕЗ ДРАМА“ - Марјолеин БИРЕНС (од Холандија), минуваат без драматика и во досадно секојдневие повеќе >>

ЗА СЛОБОДАТА СЕ РАБОТИ...
ПРЕМИЕРА - Народен театар Битола:                                     ЗА СЛОБОДАТА СЕ РАБОТИ... Најавената мошне богата и амбициозна програма за 2014, годината во која Народниот театар од Битола ќе ја одбележи седмата деценија на своето постоење и делување - со претставата ЗА ДОМОТ СЕ РАБОТИ, по текст на Горјан Милошевски и режија на Мартин Кочовски (роден Битолчанец ) и со повеќе >>