Fruit salad with Marinka Limat

Уметнички аџилак 2017
163 дена – 2500 км пешaчење – 9 држави
Станица: Јавна Соба Скопје

Маринка Лимат и Јавна Соба ве покануваат на неколку-часовно уживање со овошна салата и разговор со Маринка како би дознале повеќе за нејзиното патување и уметничка мисија.


флаер


 

Третиот уметнички аџилак е најдолгиот и до сега најамбициозниот проект на уметникот Маринка Лимат од Швајцарија. Трае 163 дена и покрива 2500км пешачење низ 9 држави.

Нејзиниот проект започна на 8. април 2017 во Касел, Германија, а завршува на 17. септемврти во Атина, Грција. Рутата започна во Германија, продолжи преку источнa Eвропa: Чешка, Австрија, Словачка и Унгарија и Балканот- Србија, Косово и Македонија.
 
11.08.2017 / 18:00-22:00
Јавна соба
 

Ranti | 09.08.2017 | twitter